Tjänster


Tjänster

Energisamordning

Rollen som energisamordnare är komplex och omfattande. I korthet innebär rollen som energisamordnare att koordinera energi- och inneklimatfrågorna under hela byggprocessen, från analyser i tidigt skede till uppföljning och kontroll av färdig byggnad.


Exempel på aktiviteter:

•Beställarens samordnare och kontaktperson under hela projektet

•Rådgivning arkitekter

•Rådgivning konstruktörer

•Rådgivning VVS-konsulter

•Samordning A / K / VVS

•Energiberäkningar

Dagsljussimuleringar

•Beräkningar och analys av Miljöbyggnadsindikatorer

•Rådgivning entreprenörer, tex rådgivning kring lufttäthet

•Termografering

•Kontroll av lufttäthet (provtryckning) med s.k Blower Door.

•Uppföljning av drift under de två första åren


Vi hjälper våra kunder med energisamordning och energiberäkningar. Vi använder IDA-ICE som verktyg för byggnadssimulering för energi och inneklimat. Syftet är att projektens mål och krav vad gäller energi och inneklimat ska kunna säkertsällas i varje skede. Vi hjälper även till med olika typer av byggnadscertifiering

Täthetsprovning och termografering

Energikartläggning

Vi är utbildade och diplomerade täthetsprovare (SP) och har erfarenhet av över 300 st genomförda provningar. Vi utför täthetsprovningar och termografering av olka typer av fastigheter. Lufttätheten i en byggnad har stor betydelse för energi- och effektbehov samt inomhusklimat och fuktsäkerhet. Täthetsprovning används av både fastighetsägare och byggentreprenörer.


Vi utför täthetsprovningar där vi fastställer hela byggnadens lufttäthet eller endast en del av en byggnad/byggnadsdel. Vid en täthetsprovning mäts mängden luft som läcker från byggnaden vid under- respektive övertryck. Vi lokaliserar och redovisar också de luftläckage som förekommer. För att exakt lokalisera läckorna använder vi värmekamera och/eller rök.


Mätningarna utförs enligt den svenska och europeiska standarden SS EN ISO9972:201 (ersätter den tidigare standarden SS EN 13829). Vi täthetsprovar allt från enskilda lägenheter och villor upp till stora flerbostadshus och kontor. Vi har även erfarenhet från provning av riktigt stora byggnader som skolor och butiksfastigheter.


Vi är certifierade energikartläggare (EKL) och har lång erfarenhet av att utföra energikartläggningar. En kartläggning hjälper företaget att att minska energianvändingen och spara pengar. Vi utför även energideklarationer och är certiferade energiexperter.


Ett pedagogiskt sätt att redovisa resultatet av en energikartläggning är att visa energiflödena i ett Sankey-diagram. Det ger en tydlig bild av verksamheten och vad som är stort och smått.

Kontakt

Alfred Nobels Allé 212, 146 48 Tullinge

erik@energi-byggfysik.se

  Tel: 070-271 38 07

Följ oss

   Twitter

© Copyright 2015. All Rights Reserved.

Facebook

   Google +

Energi och Miljö

E+ Energi och Byggfysik AB arbetar för en hållbar samhällsutvecklig genom att skapa byggnader med bra inomhusklimat med minimal energianvänding.