Uppdrag


Uppdrag

Exempel på uppdrag


 • Energisamordning i Norra Djurgårdsstaden (Södra Värtan)
 • Miljöbyggnadssamordning (M.B 3.0)
 • Verifiering av Miljöbyggnader (M.B 2.2)
 • Täthetsprovning av rum för nukleär medicin Universistetssjukhuset i Linköping, FUS
 • Energikartläggning Svenska Bostäder, Familjebostäder, Micasa mfl inom Stockholms Stad.
 • Uppföljning av energiprestanda
 • Energikartläggning av kontorsfastighet 7000 kvm i centrala Stockholm
 • Energisamordning Sigtuna Stadsängar, Passivhus enligt FEBY
 • Energikartläggning av utbildningslokaler (Chalmers Fysik ORIGO, Göteborg)
 • Simulering av kritiska köldbryggor (2D och 3D)
 • Energisimulering och klimatsimulering för Miljöbyggnad av ny gymnasieskola (IDA-ICE)
 • Energisamordning av flerbostadshus Miljöbyggnad Guld
 • Täthetsprovningar av Trivselhus, Götenehus, Myresjöhus, mfl
 • Täthetsprovning och termografering åt PEAB PGS
 • Täthetsprovning av 7-vånings flerbostadshus
 • Täthetsprovning av ny Willysbutik
 • Täthetsprovning av ny grundskola på Åland
 • Täthetsprovningar av 30 nya grupphus
 • Termografering av nybyggd kontorsfastighet
 • Energideklarationer av 50 nya lågenergihus
 • Energisamordning av ny förskola, passivhus enligt PHI
 • Uppföljning av effekt- och energibehov i nybyggda lågenergihus
 • Utredning av inomhusklimat och möjligheter till energieffektivisering i kulturhistoriska byggader

Kontakt

Alfred Nobels Allé 212, 146 48 Tullinge

Följ oss

   Twitter

© Copyright 2015. All Rights Reserved.

Facebook

Energi och Miljö

E+ Energi och Byggfysik AB arbetar för en hållbar samhällsutvecklig genom att skapa byggnader med bra inomhusklimat med minimal energianvänding.

erik@energi-byggfysik.se

  Tel: 070-271 38 07

   Google +